top of page

 THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH

ALAP UK

 

  • ALAP (Awarding Language Acquisition for Professionals) là một tổ chức chấp nhận độc lập, quốc tế được sinh ra từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc cung cấp giáo dục và đào tạo tiếng Anh chất lượng được đảm bảo. Ngoài việc chấp nhận các trường dạy ngôn ngữ, ALAP còn tận tụy với việc phát triển và cung cấp các giải thưởng được công nhận quốc tế cho các chuyên gia cần được công nhận ở các cấp độ khác nhau về việc sử dụng tiếng Anh cho mục đích nghề nghiệp.

  • Sứ mệnh của ALAP là việc trao tặng các bằng cấp đảm bảo cho bất kỳ học viên hoặc nhà tuyển dụng nào trên toàn thế giới rằng người nắm giữ bằng cấp, và trung tâm đã cung cấp khóa học dẫn đến bằng cấp, đã đạt được một tập hợp các tiêu chuẩn nhất định. Do đó, ALAP làm việc với các trường học ngôn ngữ và các nhà cung cấp khóa học để đảm bảo độ uy tín và ý nghĩa của các bằng cấp và chứng chỉ​

  • Nhà tuyển dụng có thể yên tâm với việc biết rằng người nắm giữ Chứng chỉ hoặc Bằng cấp ALAP đã đạt được một cấp độ thành tích đảm bảo rằng họ đã có trình độ trong công việc ở mức độ được yêu cầu. Nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể liên lạc với ALAP để kiểm tra thông tin bằng cấp của người ứng tuyển tại: https://alapuk.org/certificate-verification/

  • ​Tại Việt Nam, ALAP được BGD đưa vào danh sách các nhà kiểm định được ưu tiên chấp nhận cùng với Cambridge và Gatehouse Awards, đặc biệt là các chứng chỉ TESOL có kiểm định của ALAP. Xem công văn TẠI ĐÂY

  • UKRLP (UK Register of Learning Providers). Số: 10088821

  • Việc ALAP được đăng ký dưới UKRLP (UK Register of Learning Providers) có nghĩa là công ty đã được xác minh và công nhận bởi pháp lý ở UK.

ALAP_Final.png

 CHỨNG CHỈ TESOL CỦA INTESOL WORLDWIDE UK ĐƯỢC ALAP KIỂM ĐỊNH

 

  •  INTESOL Worldwide UK và INTESOL Vietnam là 2 cơ quan được ALAP kiểm định chất lượng bằng cấp về TESOL và TEFL và đang được phân phối tại HEW London. Vì thế các chứng chỉ này không những có giá trị trong nước và còn quốc tế vô thời hạn

  • Tại Việt Nam, ALAP được BGD đưa vào danh sách các nhà kiểm định được ưu tiên chấp nhận cùng với Cambridge và Gatehouse Awards, đặc biệt là các chứng chỉ TESOL có kiểm định của ALAP. Xem công văn TẠI ĐÂY

  • Nhà tuyển dụng giáo viên có bằng TESOL đang được cung cấp tại HEW London có thể kiểm tra thông tin bằng cấp của người ứng tuyển minh bạch và rõ ràng tại: https://alapuk.org/certificate-verification/

bottom of page