top of page

OFFLINE WORKSHOPS
 

  • Đối tượng tham dự: giáo viên và sinh viên đang giảng dạy Tiếng Anh các cấp độ

  •  Hình thức học: offline tại các thành phố và tỉnh ở Việt Nam

  • ​Khung giờ: sáng hoặc chiều

IMG_6455.JPG
bottom of page