top of page

ONLINE WORKSHOPS
 

  • Đối tượng tham dự: giáo viên và sinh viên đang giảng dạy Tiếng Anh các cấp độ

  •  Hình thức học: online qua Zoom và nhận chứng nhận và quà tại nhà

  • ​Khung giờ: sáng hoặc tối muộn 

Online Workshop
bottom of page