top of page

Tiếng Anh khi tham gia giao thông theo chuẩn bản xứ


Ở Việt Nam ra đường muốn nhắc các bạn nước ngoài đá chống hay tắt đèn xi-nhan thì phải nói Tiếng Anh thế nào? Rồi chỉ đường đi cho mấy bạn Tây đi chỗ bùng binh thì phải dùng câu gì đây? HEW thân tặng clip này để các bạn có thể tự tin hơn với Tiếng Anh của mình sau đó có thể giúp đỡ người nước ngoài khi tham gia giao thông và nhất là biết được thêm Tiếng Anh phong cách bản xứ nhé.💗

15 lượt xem0 bình luận

Komen


bottom of page