top of page

Khai giảng ca trưa khóa "Đào tạo dạy ngữ pháp kết hợp giao tiếp (chuyên về thì)

HEW TÁI KHAI GIẢNG KHÓA SƯ PHẠM ONLINE "ĐÀO TẠO DẠY NGỮ PHÁP KẾT HỢP GIAO TIẾP (CHUYÊN VỀ THÌ)" CA MỚI 14:45 - 16:45 KHAI GIẢNG NGÀY 17/11/2020

Nhận được rất nhiều yêu cầu từ các bạn ở nhiều nước gửi về, HEW trân trọng thông báo mở lại khóa "ĐÀO TẠO DẠY NGỮ PHÁP KẾT HỢP GIAO TIẾP (CHUYÊN VỀ THÌ)" với ca học mới là 14:45 - 16:45 (tính theo giờ Việt Nam) nhằm phù hợp với người học rảnh ban ngày hoặc ở các nước trái múi giờ.

Đặc biệt: CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ 1.000.000 VND và cấp chứng chỉ tham gia tận nhà vẫn được áp dụng trong khóa này

Hãy bấm xem chi tiết và đăng ký ngay: www.hewonline.net/daynguphap


2 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page