top of page

Chia sẻ games drill từ vựng cho trẻ em

Khi dạy từ vựng cho trẻ, để đảm bảo tất cả học viên trong lớp ngay cả các bé chậm và yếu cũng có thể hấp thu kiến thức về phát âm và nghĩa một cách đầy đủ, giáo viên có thể sử dụng các games dùng để drilling như TESOL Trainer Gem Nguyen hướng dẫn sau đây để tối đa số lần lặp lại từ cho trẻ trong không khí sôi động nhé!


15 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page