top of page

Chương trình hỗ trợ học viên đặc biệt mừng Giáng Sinh 2022


  1. Điều kiện:

  • Học viên đăng ký học các khoá trên khai giảng vào tháng 03.2023

  • Học viên đóng phí đầy đủ theo quy định trước ngày 15 hằng tháng

  • Học viên có đủ trình độ và bằng cấp để tham gia các khoá học

2. Quy định:

  • Học viên đóng đủ phí theo quy định trước ngày 15 mỗi tháng. Nếu qua ngày 30 của tháng mà học viên vẫn chưa thanh toán, HEW sẽ tính phí phạt là 100.000 VND/ ngày

  • Học viên bắt đầu quá trình trả góp muộn sẽ chi trả hết khoản thanh toán trước đó để theo đúng tiến độ của chương trình

(VD: Học viên bắt đầu đăng ký vào tháng 1 và muốn tham gia chương trình trả góp sẽ phải trả khoản thanh toán của tháng 12 và tháng 1)

  • Nếu học viên thay đổi ý định học vào bất kỳ lúc nào trước ngày 15.02.2023, HEW sẽ hoàn lại bằng hình thức VOUCHER có giá trị 2 năm và KHÔNG hoàn lại tiền mặt hay chuyển khoản. Sau ngày 15.02.2023, HEW sẽ không hoàn lại phí đã đóng qua bất kì hình thức nào do các đăng ký đã gửi qua UK

  • Học viên có thể thay đổi người học vào bất kỳ lúc nào trước ngày 15.02.2023. Sau ngày 15.02.2023, HEW sẽ không thể đổi thông tin người học do các đăng ký đã gửi qua UK
22 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page