top of page

Bạn đã thực sự hài lòng với cách dạy Ngữ Pháp của mình?

  • Bạn là giáo viên Tiếng Anh và đang gặp khó khăn trong việc giúp học viên phân biệt được các thì trong Tiếng Anh?

  • Bạn đang cảm giấy giờ dạy Ngữ Pháp của mình chưa được sinh động và thú vị và ngay cả bạn vẫn không thích dạy Ngữ Pháp?

  • Bạn muốn tìm hiểu phương pháp dạy Ngữ Pháp hiện đại dễ hiểu, thực tế và mang tính giao tiếp cao?

  • Bạn không chuyên ngành sư phạm nhưng muốn dạy Tiếng Anh lấy lại cơ bản cho học viên thật chuẩn và tốt?

Hãy bấm xem video để nghe TESOL trainer Gem Nguyen chia sẻ về việc dạy và học Ngữ Pháp cũng như tham khảo chi tiết về khóa học “Đào tạo dạy ngữ pháp chuyên về thì kết hợp giao tiếp"

Link thông tin và đăng ký khóa học: www.hewonline.net/nguphap11 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page